Судовий Захист Прав Споживачів В Україні

На вимогу споживача відповідальний працівник суб’єкта господарювання повинен надати йому Закон України «Про захист прав споживачів», санітарні норми, ветеринарні документи, правила продажу окремих видів товарів відповідно до спеціалізації суб’єкта господарювання (пункт 10 Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування населення). Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну товару в установлений строк неможливо, споживач вправі на свій вибір пред’явити продавцю, виробнику інші вимоги, передбачені пунктами 1, 3, 4, 5 частини першої статті eight Закону. Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний, якщо товар не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Під час розгляду вимог споживача про відшкодування збитків, завданих недостовірною або неповною інформацією про товари (роботи, послуги) чи недобросовісною рекламою, необхідно виходити з припущення, що у споживача немає спеціальних знань про властивості та характеристики товарів (робіт, послуг), які він придбаває. Заподіяння шкоди життю, здоров’ю або майну споживача – він має право пред’явити продавцю (виготівнику, виконавцю) вимоги, передбачені статтею 17 цього Закону, а також вимагати відшкодування збитків, завданих природним об’єктам, що перебувають у його володінні на праві власності або на інших підставах, передбачених законом чи договором. Громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність, на етикетці товару (роботи, послуги) повинен надати інформацію про номер документа, що засвідчує право на заняття підприємницькою діяльністю, та найменування органу, що його видав, а в разі необхідності – відомості про його сертифікацію.

хто здійснює захист прав споживачів

a hundred and ten ЦПК України, споживач має право пред’явити позов до продавця (виконавця, виробника) за місцем свого проживання чи перебування. Також можуть бути визнані недійсними правочини, здійснені з використанням нечесної підприємницької практики. Перелік нечесної підприємницької практики наведений в ст. Як захищати свої права споживач може обирати самостійно або використовувати поступово усі три способи захисту своїх прав, звернувшись, наприклад, спочатку до магазину, де було придбано товар, потім – зі скарггою до територіцального управління Держспоживслужби, а вже потім – до суду.

Покупці протухлих яєць мали право закидати ними їх продавця. У жовтні 2016 року споживач придбала за власний кошт прилад обліку електроенергії СТКІ-10.К5214Zt, який занесений до Держреєстру засобів вимірювальної техніки та звернулась з письмовою заявою до відповідного суб’єкта господарювання для встановлення даного приладу обліку і переведення обліку спожитої електроенергії на 2-х зонний тариф. На що споживач отримала відмову від енергопостачальної компанії. Причина відмови енергопостачальника зводилась до того, що придбаний ЗВТ не відповідає рекомендаціям відносно конструкції і технології зборки, а саме відсутня можливість заміни елемента живлення без зняття пломб заводу-виробника, але ніяк не технічних характеристик. В ході ретельного розгляду звернення споживача Головним управлінням Держпродспоживслужби в Одеській області отримано лист представника магазину щодо повернення споживачу коштів за придбаний товар в сумі 10599,00 грн.

Споживачі за своїм вибором подають позови до суду за місцем свого проживання або за місцезнаходженням відповідача, за місцем заподіяння шкоди або за місцем виконання договору. При задоволенні вимог споживача суд одночасно вирішує питання про відшкодування моральної (немайнової) шкоди. Відповідальність перед споживачем за шкоду, зазначену в пункті 1 цієї статті, несе сторона, яка її заподіяла.

Закон України “про Захист Прав Споживачів”(відомості Верховної Ради Урср (ввр), 1991, № 30, Ст Верховна Рада України 1991

Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а у разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору або в інший термін за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом 7 днів. Відповідно до статті four Закону України “Про захист прав споживачів” споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок недоліків продукції (дефекту в продукції), відповідно до закону. За наявності у роботі (послузі) істотних недоліків споживач має право вимагати розірвання https://mdm.org.ua/ договору та відшкодування збитків. Ця вимога може бути пред’явлена споживачем протягом строків, передбачених нормативно-правовими актами та нормативними документами, умовами договору, а в разі відсутності таких строків – протягом десяти років. Вимоги споживача не підлягають задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення споживачем правил користування товаром або його зберігання. Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто або через свого представника.

Секунду Вашего Внимания, Не Закрывайте Это Окно

Споживачі звільняються від сплати державного мита за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав. Однак на сьогодні впроваджені вимоги Національного банку до реклами та власних вебсайтів банків і небанківських фінансових установ. Рішення про відмову або відстрочку в задоволенні запиту на інформацію доводиться до відома у письмовій формі. Не дотримані вимоги до оформлення запиту на інформацію. Відповідь на стандартне звернення надається упродовж 30 днів. Вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

Галузі Права

Але, з іншого боку, дія Закону № тисячі сімсот двадцять вісім на Госпродпотребслужбу не поширюється (по крайней мере, в частині перевірок дотримання законодавства про захист прав споживачів) у зв’язку з її включенням до Переліку № 1104. У разі придбання споживачем продовольчих товарів неналежної якості продавець зобов’язаний замінити їх на товари належної якості або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо недоліки виявлено у межах строку придатності. Якщо причини, що завдають шкоди, усунути неможливо, виготівник (виконавець) зобов’язаний зняти такі товари (роботи, послуги) з виробництва, вилучити з обороту, відкликати від споживачів.

Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на який змінилася, перерахунок вартості не провадиться. Обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, але лише протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не був оголошений продавцем. Звертатися з позовом до суду про визнання дій продавця, виготівника (підприємства, що виконує їх функції), виконавця протиправними щодо невизначеного кола споживачів і припинення цих дій.

Серед них, зокрема, електричного та електронного обладнання, іграшки, взуття, телевізори, кондиціонери, пилососи, а також деякі види нехарчової продукції. У цьому разі продавець може вимагати відшкодування завданих йому збитків третіми особами. При виконанні гарантійних ремонтів гарантійний термін збільшується на час перебування товару (роботи, послуги) в ремонті. На сезонні товари (одяг, хутряні вироби та інші) гарантійний термін обчислюється з початку відповідного сезону, що встановлюється Кабінетом Міністрів України. Продаж товарів, термін придатності яких минув, забороняється.

Такі договори готується кваліфікованими юристами, а головне – в інтересах роботодавців. Споживачі, як правило, не вчитуються в умови договору, що стосуються повернення сплачених грошових коштів, сплати пені, штрафу, форс-мажорних обставин, не цікавляться наявністю ліцензії та/або акредитації закладу на здійснення певних видів діяльності. Трапляються й такі випадки, коли надавачі послуг, виконавці робіт замовчують або приховують певну інформацію, або видають не існуюче за дійсне.